Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Liên kết

  Số lượng truy cập

  người đang truy cập.

  Bản Quyền

  Thuộc về Hà Anh Duy E-mail: anhduyks1@yahoo.com.vn Liên hệ:0945265036

  Google

  Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Hà Anh Duy
  Người gửi: Hà Anh Duy
  Ngày gửi: 14h:46' 17-03-2013
  Dung lượng: 5.6 MB
  Số lượt tải: 173
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
  CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
  ĐẾN DỰ GIỜ VỚI LỚP 11 A11
  Thiết kế: Hà Anh Duy
  Thuyết trình: Trần Quốc Thống
  BÀI 13
  CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,
  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA
  (PHẦN VĂN HÓA)
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  - Em hãy trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo?
  - Em hãy kể những ưu đãi của Nhà nước dành cho học sinh, sinh viên? Những ưu đãi trên được Nhà nước thực hiện nhằm mục đích gì?
  3. Chính sách văn hóa
  a) Chính sách văn hóa và vị trí của nó
  Nó có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội vừa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là sự thúc đẩy sự phát triển xã hội.
  Vị trí
  Chính sách văn hóa là chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển con người toàn diện, phục vụ đắc lực cho nhu cầu phát triển đất nước.
  Món ăn
  truyền thống
  1
  2
  3
  4
  b) Nhiệm vụ của văn hoá
  Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
  Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

  c) Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
  -Làm cho CN M- LN và tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
  + CN M- LN giúp ta nhận thức đúng đắn các quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy để xây dựng xh mới.
  + Tư tưởng HCM là sự vận dụng sáng tạo CN M- LN vào đk cụ thể nước ta và trở thành những giá trị tinh thần, tài sản quí báu của dân tộc ta. Những giá trị ấy đã và đang cổ vũ dân tộc ta trong công cuộc xd, bảo vệ Tổ quốc và xd nền VH mới.
  -Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống VH của dân tộc.
  + Phải kế thừa, phát huy những giá trị tinh thần, đạo đức, thẩm mĩ, vh, nghệ thuật, thuần phong mĩ tục của dân tộc.
  + Phải coi trọng việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, di sản vh và danh lam thắng cảnh của đất nước.
  Trang phục truyền thống
  -Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
  + Tiếp thu những tư tưởng tiến bô, nhân đạo, những thành tựu của nhân loại để làm giàu cho trí tuệ, tâm hồn người Việt Nam.
  +Ngăn chăn sự xâm nhập của văn hóa độc hại, tệ sùng bái đồng tiền, coi thường đạo lí, các giá trị nhân văn, kiên quyết chống các hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan
  -Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ VH, phát huy tiềm năng sáng tạo VH của nhân dân .
  + Bảo đảm dân chủ, tự do cho mọi sáng tạo vh, văn học nghệ thuật, cổ vũ cái đúng, cái đẹp, phê phán cái ác, cái thấp hèn.
  + Nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng lối sống mới.
  4. Trách nhiệm của công dân

  Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về GD-ĐT, KH-CN, văn hóa
  Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
  Ra sức trao dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức KH-KT hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh
  Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội
  Xin chân thành cám ơn các Thầy Cô và các Em học sinh đã tham dự tiết học này!
  No_avatar

  Em làm được đó, nhưng phần nào là nội dung bài học nên có dấu ấn riêng, ví dụ như màu chữ khác với phần thuyết trình để người nghe hiểu được trọng tâm bài học

   

  No_avatar

  Thêm nữa là slide cuối nên để là: Xin chân thành......và các bạn học sinh, không nên để " các em hs"

   

  No_avatar

  sau tiết Chính sách GD- ĐT là KH- CN mà, xem lại câu hỏi kiểm tra bài cũ

   

  No_avatar

  sau tiết Chính sách GD- ĐT là KH- CN mà, xem lại câu hỏi kiểm tra bài cũ. Cô tải rồi, nhiều trang bị mã font chữ, để cô đưa lên máy trường xem vì có thể máy trường đọc được. Em và Thống chuẩn bị đi, mai cô đăng ký phòng máy

   

   
  Gửi ý kiến